×
 

Toelichting

In 2019 zal door de afdeling tropengeneeskunde van het Amsterdam UMC – locatie AMC  weer een drietal nascholingsmiddagen georganiseerd worden met relevante onderwerpen voor de reizigersadvisering. Primaire doelgroep zijn zorgprofessionals die werkzaam zijn in de reizigersgeneeskunde en advisering.

Hieronder vindt u het nascholingsprogramma voor 2019, dat mede op basis van de informatie uit de evaluatie van deelnemers in 2018 is opgesteld. De nascholingen vinden altijd plaats op de dinsdag middag van 13.00 tot 16.00 uur.

Na de inleiding wordt vervolgens een onderwerp besproken door een of meerdere specialisten op dat gebied. Om dicht bij de praktijk te blijven, zal voldoende tijd worden genomen voor interactieve bespreking van de theorie. Tevens zal casuïstiek worden besproken.

Recente ontwikkelingen zijn een vast agendapunt bij iedere bijeenkomst.

Iedere sessie zal beginnen met een terugblik op recente epidemiologische trends, en worden afgesloten met een algemeen vragenkwartier waarbij vragen (ook vragen die geen betrekking hebben op het onderwerp van die middag) uit de zaal aan de aanwezige stafleden van het tropencentrum kunnen worden gesteld.

Overzicht Programma 2019

Datum Nummer Onderwerp Dagvoorzitter
Dinsdag 02-04-2019 19-263-1 Het Hoofd Kees Stijnis
Dinsdag 10-09-2019 19-263-2 De Extremiteiten Bram Goorhuis
Dinsdag 10-12-2019 19-263-3 De Romp Michele van Vugt

 

Het thema voor 2019 is “ Van Top tot Teen”. In een drietal bijeenkomsten zullen aandoeningen centraal staan van respectievelijk hoofd, extremiteiten en romp. Zo mogelijk worden onderwerpen gekozen waarbij recente ontwikkelingen (zoals een nieuw meningitis vaccin) aan de orde kunnen komen en waarvoor deskundigen met bijzondere expertise op dit gebied worden uitgenodigd als gastspreker.

Ongeveer 6 weken voorafgaand aan iedere sessie volgt een mee gedetailleerd programma van de verschillende bijeenkomsten.